Program vår och sommar 2019

Tisdag 5 februari
KL 18.30, Ekenkyrkan Kållered

Programmöte: Börje Blomster berättar om ”Biodlingsresa till Tanzania”
Fika och aktuell information
Obs platsen

8-10 februari
Post hotel, Göteborg

Apiscandiakongress, utställning och föredrag
Annons finns i senaste bitidningen och alla som har möjlighet rekommenderas att ta chansen och besöka kongressen.
Försök gärna hitta en vän att dela besöket med. Det blir oftast trevligare då.
www.apiscandia.se

Lördagen 9 febr
Kl 10.00 – 12.00, Vasa församlingshem, Vasa Kyrkoplan 1, Göteborg

Distriktsmöte i Göteborg/Bohuslän
Mölndal har 4 delegater men alla biodlare i länet är välkomna att delta. Senaste anmälningsdag 3 febr efter möte kan
man gå på Apiskcandia.
https://goteborg-bohuslan.biodlarna.se/

Lördag 23 febr.
Kl 10.00, Bigården Långåker

Bottenfest = gemensam rengöring av kupbottnar i bigården. Tag med egen fika. Varma kläder och skor
rekommenderas

27 febr
18:00 – 19:30, Världskulturmuseet, Göteborg, även 20/3
se länk

Bokpresentation ”Bin och Människor” av Lotte Möller
Inträde 60 kr
http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/pa-gang/kalendarier/program/forelasning-bin-och-manniskor/
20/3 Lotte Möller ”Bin och Människor” SV Göteborg Redbergsteatern
inträde 120 kr

https://www.sv.se/avdelningar/sv-goteborg/kurser-hos-sv-goteborg/forelasning–bin-och-manniksor-med-lotte-moller-
112465/

Onsdag 6 mars
Kl 18.30, Långåkers hembygdsgård, Kållered

Programmöte: ”Min biodling och jag” Andrea Wallroth från Åsa berättar om sitt spännande biodlarföretag.
Aktuell information och fika

Lördag 23 mars

Temadag ”Friskare bin och och sundare biodling”. Inbjudan från Varbergs BF. Kostnad 250 kr

Sista anmälningsdag 10/3

Tisdag 2 april
Kl 18.30, Långåkers hembygdsgård, Kållered

Programmöte: Vår biodlarlegend Gunnar Franzén berättar vad han vill om biodling.
Aktuell information och fika

Tisdag 7 maj
Kl 18.00, Långåkers hembygdsgård, Kållered

Björn Albinsson berättar om sin väg.
Vi tar också upp aktuella ämnen i biämnen om hur bina övervintrat, svärmning och vad händer i bigården.

Tisdag 4 juni
Kl 18.00 Långåkers hembygdsgård, Kållered

Programmöte: Kungsbacka BF besöker vår förening
Program kommer