Vårens första möten hos Mölndals biodlare-förening

2020-01-29

På gång hos Mölndals biodlare-förening

Nu har strax bina vilat färdigt för den sk ”vintern” och kan börja känna sig nödiga. Det kan kanske också vara dags för Mölndals biodlare att vakna till.

Tisdag 11 februrari är det dags för årets första möte. Det blir en läkarförläsning om allergier och med särskilt focus på reaktioner på bistick. Förhoppningsvis kan vi också vid detta tillfälle se, prova oc beställa vår föreningströja.

Torsdagen 5 mars blir det föreningsmöte med tema bi-sjukdomar.
Se kalendern för detaljer.

En lördagsförmiddag någon gång i månadsskiftet febr./mars kommer vi att kalla till en ”Bottenfest”. Det innebär att vi gemensamt städar bottnarna på kuporna i bigården Långåker. Datum beror lite på väder eftersom som vi håller till på utsidan.