Välkommen till Mölndals Biodlarförening

2018-02-28

Vi vill stimulera biodlingen i Mölndalsbygden och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald.

Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd.

Biodling är en både intressant och spännande sysselsättning som kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell odling.

Läs mer här

Föreläsning Bihälsa med Preben Kristiansen

Tisdag 6 mars kl 18.00

Ekenkykan Kållered,  Heljeredsvägen 2, Kållered

Läs mer här