Om Mölndals biodlarförening

Tidigare fanns tre olika biodlarföreningar i trakterna runt Mölndal. Kållered Fässbergs biodlarförening bildad 1912, Lindomeortens biodlarförening med okänt födelseår och Mölndals biodlarförening bildad 1913. Dessa föreningar har efterhand slagits samman och verkar nu under namnet Mölndals bioldlarförening.
Först 2013 återfanns på vind på en gammal gård i Kållered originaldokumenten från bildandet av Kållereds Fässberg biodlarförening. Dessutom visar dokument som förvaras på Mölndals museum att Mölndalsföreningen bildades 1913.

När dessa uppgifter kom fram var det redan försent att fira 100 år, men föreningen vill ändå manifestera sin stolta historia med att satsa på ett biodlingens år 2014. Vi vill markera det som början av föreningens andra århundrade med en rad aktiviteter.
Föreningens samlas till möte 1 gång månad under mars – november. Några möten ägnas åt att dela erfarenheter och informera om vad som händer på biodlarfronten. Under vår och sommar arrangeras besök i olika bigårdar antingen inom föreningen eller i någon annan förening.