Kontakt / styrelsen

Ordförande – Börje Blomster, borje.blomster@telia.com, tel 0768191125
Vice ordförande – Katrin Walter, katrin.walter@astrazenica.com, tel 0725821516
Kassör – Lennart Svensson, ptl.svensson@gmail.com, tel 0702441124
Sekreterare – Katarina Olanders,  katarina.olanders@hotmail.com, tel 0704560541
Ledamot och kontaktperson för drottningavelssektionen – Lennart Sekander, kullavik@hotmail.com, tel 0709779297

Ersättare och sammankallande för honungsbedömnings-kommittén – Helene Kennedal, familjen.kennedal@gmail.com, tel 0709846063

Ersättare och kontaktperson för programgruppen – Jörgen Börjesson, jorbor@gmail.com, tel 0736545994

 

Bitillsyningsman Mölndal: Ulf Andersson

tel: 0709-625367, ulf432@hotmail.com
Länsstyrelsen tillsätter en bitillsyningsman för varje kommun. Dennes huvuduppgift är att på olika sätt bevaka så att inte
bisjukdomar sprids. Den som skaffar bin eller planerar att flytta bin är skyldig att anmäla detta bitillsyningsmannen.

Svärmansvarig Mölndals kommun:
Börje Blomster
0768191125
borje.blomster@telia.com