Välkommen till Mölndals Biodlarförening

2018-02-28

Vi vill stimulera biodlingen i Mölndalsbygden och sprida kunskap om binas stora betydelse för pollinering och biologisk mångfald.

Vårt mål är – fler biodlare i vår hembygd.

Biodling är en både intressant och spännande sysselsättning som kan bedrivas med allt från några få kupor i villaträdgården till stor professionell odling. Eller varför inte ställa din bikupa på ett hustak mitt i staden?

Biodling passar kvinnor, män och alla åldrar